Contact Us


ติดต่อเรา

สาขา อุบลราชธานี
เวลา เปิด-ปิด : 10.30 - 20.00 น.
โทร : 045-311342
www.watashi-ubon.com
ubon@tct.co.th

สาขาทั่วประเทศ

จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
ปทุมธานี
02-992-6888 ต่อ 7117
ปทุมธานี
02-992-7108
ปทุมธานี
02-9926888 ต่อ 7536
ปทุมธานี
02-992-6709
ปทุมธานี
02-992-6888 ต่อ 7710
ปทุมธานี
02-992-7338
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
สาขา สุพรรณบุรี
035-526-189
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
พิษณุโลก
055-252-875
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
ชลบุรี
038-184-083
ชลบุรี
033-000-313
ชลบุรี
038-723-696
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
นครราชสีมา
044-269-748
ขอนแก่น
043-225-718
อุบลราชธานี
045-311-342
อุดรธานี
042-247-787
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
สงขลา
074-239-322

แนะนำสินค้าภายในร้าน


ทีมงานที่ให้บริการลูกค้าหน้าร้าน

สุริยา หิรัญประภา (เอ้)ผู้จัดการสาขา

ณัฐพงษ์ คุณชาติ (แบน)พนักงานขาย

ภาณุทัต สุเนตร (ตาม)พนักงานขาย

วศกร คงขุนทด (ต้อม)พนักงานขาย

พีรเชษฐ์ พิสิฎฐิยากร (แจ๊ค)พนักงานขาย